Warning: Creating default object from empty value in /home/goltocom/public_html/langesz.hu/admin/wp-content/plugins/members/includes/functions.php on line 21
molekulaszerkezet meghatározás » Lángész

Címke: molekulaszerkezet meghatározás

Kulcs a molekula- szerkezethez

NMR

Ha az NMR spektroszkópiát egy bolygórendszer középpontjaként képzeljük el, harmadik bolygóként,  a biológia csatlakozott a fizikához és a kémiához, a 80-as évek pedig meghozták a módszer behatolását az orvostudományok berkeibe is. Mára nincs olyan tudományág, kutatási terület, ahol ne vennék hasznát  a módszernek.

“Pauli 1924-ben közzétett munkájában elektronszínképek finomszerkezetéből arra a következtetésre jutott, hogy az atommagoknak mágneses momentuma, “spin”-je kell legyen. E zseniális ötletből fejlődött ki az új tudományág, az NMR-spektroszkópia (animáció). Denisson egy további feltevéssel toldotta meg a Pauliét, hogy ti. a magmomentum kvantált: az atommagoknak különböző mágneses energiaállapotai vannak, s ezek között energia elnyeletésével átmenetek hozhatók létre. A megfelelő energiaelnyelési maximumok alkotják az NMR-spektrumot. Pauli és Denisson hipotézisét, ugyan csak jóval később, de végül sikerült bizonyítani.”

Az NMR spektroszkópiáról, a módszer alapjául szolgáló jelenségekről és a molekulák NMR vizsgálat segítségével megállapítható tulajdonságairól a Mindentudás Egyeteme honlapján olvashattok.

Molekulák térben és időben

structure

“A megállapítás, miszerint a molekulák térben és időben létező objektumok, egyszerre triviális és elgondolkoztató! Triviális azért, mert a molekulák, makroszkopikus világunk objektumaihoz hasonlóan szintén szerves részét képezik a háromdimenziós térnek, és időbeliségük, ha másért nem, hát véges voltuk miatt teljesen kézenfekvő. Ennek ellenére valóban olyan evidens megállapítás, hogy háromdimenziós világunkat háromdimenziós parányok töltik ki?”

A mézről még a legelvetemültebb szerves kémikusnak sem az jut eszébe, hogy milyen a benne lévő cukrok pontos térszerkezete. Ennek oka valószínűleg az, hogy a molekulákat saját érzékszerveinkkel nem tudjuk megtapasztalni, azaz “a molekuláris megtapasztalás szintjén ingerszegény környezetben élünk.”

Perczel András gondolatai a Magyar Tudományban olvashatók.

További címkék